Katrs gads no jauna iezīmējas zvaigznēs gada, mēneša, nedēļas un pat dienas plaknē. Nu ir zināmas tās dienas, kurās īpaši veiksies dažādās jomās, kā arī tās, kurās vajadzētu būt piesardzīgākam.

 

Vispārējais gada kalendārs visām zīmēm

Skaidrojumi:

Se (Sensho) – Veiksme rīta pusē, bet ne tik veiksmīga vakarpuse

To (Tomobiki) – Veiksme visas dienas garumā, izņemot pusdienlaiku

Sm (Sakimake) – Neveiksmīgs rīts, bet veiksmīga pēcpusdiena

Bu (Butsumetsu) – Visa diena neveiksmīga

Ta (Taian) – Visa diena veiksmīga

Sk (Shakku) – Neveiksmīga visa diena, izņemot pusdienlaiku

 

 

 

Kopējais labvēlīgo dienu saraksts visām zīmēm

Labākās dienas, lai raktu mājai pamatus:

Janvārī: 1.,

Februārī: 3., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 19., 22., 24., 25.

Martā: 3., 7., 10., 11., 17., 19., 20., 23., 28., 31.

Aprīlī: 1., 3., 4., 5., 26., 28.

Maijā: 1., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 29., 30.

Jūnijā: 1., 2., 4., 6., 8., 11., 12., 15., 17., 18., 20., 23., 27., 29.

Jūlijā: 5., 6., 22., 31.

Augustā: 2., 3., 5., 7., 9., 12., 16., 18., 24., 28., 29., 30.

Septembrī: 2., 5., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.

Oktobrī: 4., 7., 28.

Novembrī: 7., 11., 13., 16., 18., 19., 23., 25., 28., 30.

Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 14., 15., 20., 21., 23., 24., 27.

 

 

Labākās dienas, lai būvētu māju:

Janvārī: 13.

Februārī: 22.

Martā: 22.

Aprīlī: 3., 7., 11., 14., 22.

Maijā: 5., 17., 21.

Jūnijā: 12., 23.

Jūlijā: 10., 11., 12., 14., 21., 27.

Augustā: 9., 12., 24.

Septembrī: nav

Oktobrī: 9., 21.

Novembrī: 16., 19.

Decembrī: 11., 12., 14., 15., 18., 20.

 

 

Labākās dienas, lai dekorētu un labiekārtotu mājokli:

Janvārī: 1., 4., 10.

Februārī: 3., 8., 10., 12., 19., 22., 24.

Martā: 3., 10., 11., 17., 19., 20., 22., 23., 28.

Aprīlī: 3., 4., 5., 26.

Maijā: 5., 6., 14., 21., 23., 30.

Jūnijā: 6., 8., 9., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 27.

Jūlijā: 6., 14., 22.

Augustā: 7., 9., 12., 16., 18., 24., 29.

Septembrī: 2., 3., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.

Oktobrī: 9., 10., 28., 29.

Novembrī: 7., 8., 11., 16., 18., 19., 28., 30.

Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 30.

 

 

Labākās dienas, lai pārceltos:

Janvārī: 1., 3., 4., 10., 13., 22., 26.

Februārī: 3., 8., 10., 12., 16., 19., 24.

Martā: 4., 5., 10., 16., 17., 20., 22., 28.

Aprīlī: 3., 7., 16.

Maijā: 1., 6., 8., 12., 14., 16., 17., 26., 29., 30.

Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 17., 18., 21., 23., 29., 30.

Jūlijā: 3., 5., 6., 9., 11., 16., 18., 21., 22., 27.

Augustā: 2., 3., 5., 8., 12., 16., 23., 24., 29., 31.

Septembrī: 3., 5., 9., 10., 13., 15., 16., 18., 21., 22., 25., 27.

Oktobrī: 7., 8., 10., 11., 14., 17., 19., 21., 22., 29.

Novembrī: 7., 8., 16., 18., 19., 20., 22., 30.

Decembrī: 1., 4., 9., 11., 14., 15., 18., 21., 27., 29., 30.

 

 

Labākās dienas līgumu parakstīšanai:

Janvārī: 11., 16., 19., 20., 22., 23.

Februārī: 3., 15., 16., 25., 26.

Martā: 7., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 20., 24., 26.

Aprīlī: 1., 16., 28.

Maijā: 5., 9., 11., 21.

Jūnijā: 4., 8., 11., 15., 21.

Jūlijā: 9., 16., 18., 21., 28.

Augustā: 5., 15., 16., 17., 27., 29., 30.

Septembrī: 10., 16., 18., 21., 30.

Oktobrī: 4., 11., 16., 17., 21., 23., 26., 29.

Novembrī: 7., 18., 19., 23., 30.

Decembrī: 5., 11., 17., 24.

 

 

Labākās dienas, lai satiktos ar radiniekiem un draugiem:

Janvārī: 7., 9., 13., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 28., 31.

Februārī: 5., 12., 13., 15., 17., 20., 27., 28.

Martā: 3., 12., 14., 15., 19., 24., 26.

Aprīlī: 7., 8., 19., 20., 28.

Maijā: 2., 11., 13., 15., 18., 21., 23.

Jūnijā: 17., 20., 23., 27.

Jūlijā: 2., 9., 10., 11., 18., 21., 24., 26., 17.

Augustā: 10., 17., 18., 22.

Septembrī: 3., 12., 24., 30.

Oktobrī: 1., 5., 11., 16., 17., 21., 22., 23., 26., 28., 29.

Novembrī: 4., 11., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 26., 28., 29., 30.

Decembrī: 1., 5., 11., 12., 18., 23., 24.

 

 

Labākās dienas kaut kā atvēršanai/atklāšanai:

Janvārī: 16., 19., 22.

Februārī: 10., 13., 16., 19., 22., 25.

Martā: 14., 16., 20., 26.

Aprīlī: 1., 8., 16., 22., 26., 28.

Maijā: 2., 4., 5., 9., 11., 21., 26., 29.

Jūnijā: 2., 9., 15., 21., 27.

Jūlijā: 3., 5., 9., 16., 21., 26.

Augustā: 2., 3., 5., 15., 16., 17., 18., 27., 28., 29., 30.

Septembrī: 10., 16., 18., 22., 27., 28., 30.

Oktobrī: 3., 4., 11., 17., 21., 22., 23., 26., 29.

Novembrī: 13., 18., 19., 30.

Decembrī: 5., 11., 24.

 

 

Labākās dienas ceļošanai:

Janvārī: 3., 4., 11., 23., 26.

Februārī: 1., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 20., 25., 28.

Martā: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 20., 22., 31.

Aprīlī: 5., 8., 11., 16., 18., 20., 28., 30.

Maijā:5., 6., 8., 11., 12., 23., 26., 28., 29.

Jūnijā: 1., 3., 5., 7., 8., 11., 12., 14., 20., 21., 23., 26., 29.

Jūlijā:2., 3., 5., 6., 11., 14., 16., 21., 22., 28.

Augustā: 2., 3., 7., 8., 12., 18., 20., 23., 27., 30.

Septembrī: 1., 3., 9., 13., 14., 15., 16., 18., 25., 26., 27., 30.

Oktobrī: 3., 9., 10., 14., 17., 19., 22., 29.

Novembrī: 7., 8., 13., 15., 16., 18., 19., 25., 28., 30.

Decembrī: 4., 9., 11., 14., 18., 23., 29., 30.

 

 

Labākās dienas, lai saderinātos:

Janvārī: 1., 7., 13., 18., 19., 22., 23., 28.

Februārī: 1., 3., 8., 10., 12., 13., 15., 19., 20., 24., 25., 28.

Martā: 1., 3., 4., 7., 10., 16., 20., 26., 28., 31.

Aprīlī:1., 3., 4., 8., 11., 14., 16., 20., 23., 26., 28.

Maijā: 1., 6., 8., 9., 11., 14., 15., 18., 23., 26., 29., 30.

Jūnijā: 1., 2., 3., 4., 9., 11., 12., 15.

Jūlijā: 2., 3., 5., 6., 10., 11., 12., 18., 21., 22., 31.

Augustā: 2., 3., 8., 12., 15., 17., 18., 23., 24., 28., 29., 30.

Septembrī: 2., 3., 9., 10., 15., 21., 22., 27., 30.

Oktobrī: 3., 11., 14., 16., 17., 19., 21., 28., 29., 31.

Novembrī: 7., 8., 11., 18., 19., 20., 22., 23., 26., 28., 30.

Decembrī: 1., 2., 4., 5., 11., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 26., 27.

 

 

Labākās dienas kāzām:

Janvārī: 1., 10., 11., 13., 18., 23., 24., 26.

Februārī: 4., 7., 8., 13., 19., 20., 22., 25., 28.

Martā: 4., 5., 10., 15., 16., 19., 21., 24., 27., 28.

Aprīlī: 3., 7., 8., 16., 20., 28., 30.

Maijā: 6., 8., 11., 12., 14., 15., 18., 23., 26., 28., 29., 30.

Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 14., 18., 20., 21., 26., 29.

Jūlijā: 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 21., 24., 27., 28., 29.

Augustā: 2., 3., 5., 8., 10., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 27., 29., 30., 31.

Septembrī: 1., 5., 9., 10., 15., 18., 22., 23., 25., 30.

Oktobrī: 3., 5., 7., 8., 14., 17., 19., 21., 28., 29., 31.

Novembrī: 1., 7., 8., 16., 20., 22., 26., 28.

Decembrī: 2., 14., 15., 23., 27.

 

 

Labākās dienas matu griešanai:

Janvārī: 14., 26.

Februārī: 9., 17.

Martā: 8., 9., 14., 21., 29.

Aprīlī: 19.

Maijā: 23.

Jūnijā: 10., 22.

Jūlijā: 19.

Augustā: 10., 11., 21.

Septembrī: 28.

Oktobrī: 20., 23.

Novembrī: 3., 14., 16., 25., 29.

Decembrī: 7., 17.

 

 

Laimīgākās dienas mīlestībā, naudā un veiksmīgākie skaitļi katrai zīmei

 

Auns

Mīlestība: 4., 20. janvāris un 2., 11. februāris

Nauda: 8., 11. janvāris un 1., 21. februāris

Laimīgie skaitļi: 5, 9, 10, 12, 20, 31

 

 

Vērsis

Mīlestība: 7., 13. janvāris un 12., 14. februāris

Nauda: 1., 21. janvāris un 9., 10., 21., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 6, 7, 9, 13, 21, 29

 

 

Dvīņi

Mīlestība: 11., 17., 19. janvāris un 6., 18., 20. februāris

Nauda: 9., 25. janvāris un 3., 4., 5., 19. februāris

Laimīgie skaitļi: 2, 6, 9, 25, 30, 31

 

 

Vēzis

Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 15., 21. februāris

Nauda: 16., 24. janvāris

Laimīgie skaitļi: 2, 20, 25, 32, 40

 

 

Lauva

Mīlestība: 11., 22. janvāris un 4., 9. februāris

Nauda: 3., 8. janvāris un 13., 17. februāris

Laimīgie skaitļi: 2, 4, 11, 22, 30, 32

 

 

Jaunava

Mīlestība: 7., 12.  janvāris un 23. februāris

Nauda: 8. janvāris un 7. februāris

Laimīgie skaitļi: 3, 4, 13, 14, 29, 30

 

 

Svari

Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 22. februāris

Nauda: 1., 11.,  13. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 11, 13, 20, 26, 35

 

 

Skorpions

Mīlestība: 3. 10., 24. janvāris un 9., 11., 14., 20. februāris

Nauda: 5., 18. janvāris un 7., 14., 22. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 10, 11, 13, 22

 

 

Strēlnieks

Mīlestība: 11. janvāris un 8., 27., 28. februāris

Nauda: 4., 9., 19. februāris

Laimīgie skaitļi: 4, 6, 15, 17, 30, 31

 

 

Mežāzis

Mīlestība: 5., 6., 8., 22. janvāris un 1., 5. februāris

Nauda: 1., 17., 22. janvāris un 7., 8., 21. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 15, 16, 29, 33, 40

 

 

Ūdensvīrs

Mīlestība: 7., 8., 9., 26. janvāris un 2., 8., 12., 18., 21. februāris

Nauda: 3., 11., 17. janvāris un 6., 8., 19., 20., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 8, 10, 11, 29, 40, 42

 

 

Zivis

Mīlestība: 5., 11. janvāris un 5., 8., 16. februāris

Nauda: 5., 7., 12. janvāris un 4., 14., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 5, 6, 11, 12, 20, 31

Sabiedrība

Nopietni brīdina par laiku tuvākajās dienās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina par karstumu un ugunsbīstamību. Tuvākajās dienās (30.06. -02.07.2022.) Latvijā...

Pēc mazās Evitas nāves Siguldas novada dome nāk klajā ar paziņojumu

  Lai uzlabotu drošību Siguldas oficiālajā peldvietā pie Gaujas, 29. jūnijā Siguldas novada pašvaldība nolēmusi iegādāties...

Līgo dienas rītā jauns vīrietis Latgalē pastrādā baisu noziegumu un sabojā sev visu atlikušo dzīvi

  2022.gada 23.jūnija rītā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirknis saņēma informāciju, ka ceļa malā...

Nopietni brīdina par laiku trešdienas vakarā

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis oranžo brīdinājumu par karstumu no trešdienas līdz sestdienai...

Policisti notver vairākus “zemu lidojošus” spēkratus – “Ferrari” un “Lamborghini” – VIDEO

  Aizvadītajās brīvdienās, kad Latvijā starptautiska pasākuma norises laikā bija ieradušās dažādas luksusa klases automašīnas, Valsts...
Foto:Flickr.com/Michel Filion/CC

Diemžēl trešdiena sākusies ar skumju ziņu

  Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 76 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 25 personas un viena gājusi...

Horoskopi un Testi

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 30. jūnijs

  Kopumā šodien viss notiks uz pozitīva viļņa un būs iespējams dažādus trūkumus paslēpt vai pārvērst...
Foto:Amazingpicturesforall.blogspot.com

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 29. jūnijs

  Dienas pirmā puse solās būt visai nemierīga. Iespējamas biežas garastāvokļa svārstības, kas var izraisīt dažādu,...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 28. jūnijs

  Dienas pirmā puse visai produktīva mājsaimniecības darbiem. Tos paveiksi rūpīgi un tas dos lielu gandarījumu....

10 lietas, kas padara traku katras horoskopa zīmes pārstāvi

Vai zini, kas ir tās lietas, kas visvairāk kaitina katru horoskopa zīmi? Katrai zīmei šādu...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 27. jūnijs

Šodien nāksies pievērsties jautājumu risināšanai, kas skar romantisko dzīvi. Tāpat iespējams, ka būs nepieciešams pieņemt...
Foto:Flickr.com/llee_wu/CC

Tavs horoskops veiksmīgai nedēļai: 27. jūnijs – 3. jūlijs

  Ko zvaigznes sola jūnija pēdējām dienām un jūlija sākumam?     Auns Šobrīd, iespējams, esi ļoti atkarīgs no apkārtējiem...

Mājai un Dārzam

Nopietni brīdina par laiku tuvākajās dienās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdina par karstumu un ugunsbīstamību. Tuvākajās dienās (30.06. -02.07.2022.) Latvijā...

Nopietni brīdina par laiku trešdienas vakarā

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatījis oranžo brīdinājumu par karstumu no trešdienas līdz sestdienai...

Izskan ļoti nopietns brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi izplatījuši sarkano brīdinājumu par stipru karstumu visā valsts...