Katrs gads no jauna iezīmējas zvaigznēs gada, mēneša, nedēļas un pat dienas plaknē. Nu ir zināmas tās dienas, kurās īpaši veiksies dažādās jomās, kā arī tās, kurās vajadzētu būt piesardzīgākam.

 

Vispārējais gada kalendārs visām zīmēm

Skaidrojumi:

Se (Sensho) – Veiksme rīta pusē, bet ne tik veiksmīga vakarpuse

To (Tomobiki) – Veiksme visas dienas garumā, izņemot pusdienlaiku

Sm (Sakimake) – Neveiksmīgs rīts, bet veiksmīga pēcpusdiena

Bu (Butsumetsu) – Visa diena neveiksmīga

Ta (Taian) – Visa diena veiksmīga

Sk (Shakku) – Neveiksmīga visa diena, izņemot pusdienlaiku

 

 

 

Kopējais labvēlīgo dienu saraksts visām zīmēm

Labākās dienas, lai raktu mājai pamatus:

Janvārī: 1.,

Februārī: 3., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 19., 22., 24., 25.

Martā: 3., 7., 10., 11., 17., 19., 20., 23., 28., 31.

Aprīlī: 1., 3., 4., 5., 26., 28.

Maijā: 1., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 29., 30.

Jūnijā: 1., 2., 4., 6., 8., 11., 12., 15., 17., 18., 20., 23., 27., 29.

Jūlijā: 5., 6., 22., 31.

Augustā: 2., 3., 5., 7., 9., 12., 16., 18., 24., 28., 29., 30.

Septembrī: 2., 5., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.

Oktobrī: 4., 7., 28.

Novembrī: 7., 11., 13., 16., 18., 19., 23., 25., 28., 30.

Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 14., 15., 20., 21., 23., 24., 27.

 

 

Labākās dienas, lai būvētu māju:

Janvārī: 13.

Februārī: 22.

Martā: 22.

Aprīlī: 3., 7., 11., 14., 22.

Maijā: 5., 17., 21.

Jūnijā: 12., 23.

Jūlijā: 10., 11., 12., 14., 21., 27.

Augustā: 9., 12., 24.

Septembrī: nav

Oktobrī: 9., 21.

Novembrī: 16., 19.

Decembrī: 11., 12., 14., 15., 18., 20.

 

 

Labākās dienas, lai dekorētu un labiekārtotu mājokli:

Janvārī: 1., 4., 10.

Februārī: 3., 8., 10., 12., 19., 22., 24.

Martā: 3., 10., 11., 17., 19., 20., 22., 23., 28.

Aprīlī: 3., 4., 5., 26.

Maijā: 5., 6., 14., 21., 23., 30.

Jūnijā: 6., 8., 9., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 27.

Jūlijā: 6., 14., 22.

Augustā: 7., 9., 12., 16., 18., 24., 29.

Septembrī: 2., 3., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.

Oktobrī: 9., 10., 28., 29.

Novembrī: 7., 8., 11., 16., 18., 19., 28., 30.

Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 30.

 

 

Labākās dienas, lai pārceltos:

Janvārī: 1., 3., 4., 10., 13., 22., 26.

Februārī: 3., 8., 10., 12., 16., 19., 24.

Martā: 4., 5., 10., 16., 17., 20., 22., 28.

Aprīlī: 3., 7., 16.

Maijā: 1., 6., 8., 12., 14., 16., 17., 26., 29., 30.

Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 17., 18., 21., 23., 29., 30.

Jūlijā: 3., 5., 6., 9., 11., 16., 18., 21., 22., 27.

Augustā: 2., 3., 5., 8., 12., 16., 23., 24., 29., 31.

Septembrī: 3., 5., 9., 10., 13., 15., 16., 18., 21., 22., 25., 27.

Oktobrī: 7., 8., 10., 11., 14., 17., 19., 21., 22., 29.

Novembrī: 7., 8., 16., 18., 19., 20., 22., 30.

Decembrī: 1., 4., 9., 11., 14., 15., 18., 21., 27., 29., 30.

 

 

Labākās dienas līgumu parakstīšanai:

Janvārī: 11., 16., 19., 20., 22., 23.

Februārī: 3., 15., 16., 25., 26.

Martā: 7., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 20., 24., 26.

Aprīlī: 1., 16., 28.

Maijā: 5., 9., 11., 21.

Jūnijā: 4., 8., 11., 15., 21.

Jūlijā: 9., 16., 18., 21., 28.

Augustā: 5., 15., 16., 17., 27., 29., 30.

Septembrī: 10., 16., 18., 21., 30.

Oktobrī: 4., 11., 16., 17., 21., 23., 26., 29.

Novembrī: 7., 18., 19., 23., 30.

Decembrī: 5., 11., 17., 24.

 

 

Labākās dienas, lai satiktos ar radiniekiem un draugiem:

Janvārī: 7., 9., 13., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 28., 31.

Februārī: 5., 12., 13., 15., 17., 20., 27., 28.

Martā: 3., 12., 14., 15., 19., 24., 26.

Aprīlī: 7., 8., 19., 20., 28.

Maijā: 2., 11., 13., 15., 18., 21., 23.

Jūnijā: 17., 20., 23., 27.

Jūlijā: 2., 9., 10., 11., 18., 21., 24., 26., 17.

Augustā: 10., 17., 18., 22.

Septembrī: 3., 12., 24., 30.

Oktobrī: 1., 5., 11., 16., 17., 21., 22., 23., 26., 28., 29.

Novembrī: 4., 11., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 26., 28., 29., 30.

Decembrī: 1., 5., 11., 12., 18., 23., 24.

 

 

Labākās dienas kaut kā atvēršanai/atklāšanai:

Janvārī: 16., 19., 22.

Februārī: 10., 13., 16., 19., 22., 25.

Martā: 14., 16., 20., 26.

Aprīlī: 1., 8., 16., 22., 26., 28.

Maijā: 2., 4., 5., 9., 11., 21., 26., 29.

Jūnijā: 2., 9., 15., 21., 27.

Jūlijā: 3., 5., 9., 16., 21., 26.

Augustā: 2., 3., 5., 15., 16., 17., 18., 27., 28., 29., 30.

Septembrī: 10., 16., 18., 22., 27., 28., 30.

Oktobrī: 3., 4., 11., 17., 21., 22., 23., 26., 29.

Novembrī: 13., 18., 19., 30.

Decembrī: 5., 11., 24.

 

 

Labākās dienas ceļošanai:

Janvārī: 3., 4., 11., 23., 26.

Februārī: 1., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 20., 25., 28.

Martā: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 20., 22., 31.

Aprīlī: 5., 8., 11., 16., 18., 20., 28., 30.

Maijā:5., 6., 8., 11., 12., 23., 26., 28., 29.

Jūnijā: 1., 3., 5., 7., 8., 11., 12., 14., 20., 21., 23., 26., 29.

Jūlijā:2., 3., 5., 6., 11., 14., 16., 21., 22., 28.

Augustā: 2., 3., 7., 8., 12., 18., 20., 23., 27., 30.

Septembrī: 1., 3., 9., 13., 14., 15., 16., 18., 25., 26., 27., 30.

Oktobrī: 3., 9., 10., 14., 17., 19., 22., 29.

Novembrī: 7., 8., 13., 15., 16., 18., 19., 25., 28., 30.

Decembrī: 4., 9., 11., 14., 18., 23., 29., 30.

 

 

Labākās dienas, lai saderinātos:

Janvārī: 1., 7., 13., 18., 19., 22., 23., 28.

Februārī: 1., 3., 8., 10., 12., 13., 15., 19., 20., 24., 25., 28.

Martā: 1., 3., 4., 7., 10., 16., 20., 26., 28., 31.

Aprīlī:1., 3., 4., 8., 11., 14., 16., 20., 23., 26., 28.

Maijā: 1., 6., 8., 9., 11., 14., 15., 18., 23., 26., 29., 30.

Jūnijā: 1., 2., 3., 4., 9., 11., 12., 15.

Jūlijā: 2., 3., 5., 6., 10., 11., 12., 18., 21., 22., 31.

Augustā: 2., 3., 8., 12., 15., 17., 18., 23., 24., 28., 29., 30.

Septembrī: 2., 3., 9., 10., 15., 21., 22., 27., 30.

Oktobrī: 3., 11., 14., 16., 17., 19., 21., 28., 29., 31.

Novembrī: 7., 8., 11., 18., 19., 20., 22., 23., 26., 28., 30.

Decembrī: 1., 2., 4., 5., 11., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 26., 27.

 

 

Labākās dienas kāzām:

Janvārī: 1., 10., 11., 13., 18., 23., 24., 26.

Februārī: 4., 7., 8., 13., 19., 20., 22., 25., 28.

Martā: 4., 5., 10., 15., 16., 19., 21., 24., 27., 28.

Aprīlī: 3., 7., 8., 16., 20., 28., 30.

Maijā: 6., 8., 11., 12., 14., 15., 18., 23., 26., 28., 29., 30.

Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 14., 18., 20., 21., 26., 29.

Jūlijā: 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 21., 24., 27., 28., 29.

Augustā: 2., 3., 5., 8., 10., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 27., 29., 30., 31.

Septembrī: 1., 5., 9., 10., 15., 18., 22., 23., 25., 30.

Oktobrī: 3., 5., 7., 8., 14., 17., 19., 21., 28., 29., 31.

Novembrī: 1., 7., 8., 16., 20., 22., 26., 28.

Decembrī: 2., 14., 15., 23., 27.

 

 

Labākās dienas matu griešanai:

Janvārī: 14., 26.

Februārī: 9., 17.

Martā: 8., 9., 14., 21., 29.

Aprīlī: 19.

Maijā: 23.

Jūnijā: 10., 22.

Jūlijā: 19.

Augustā: 10., 11., 21.

Septembrī: 28.

Oktobrī: 20., 23.

Novembrī: 3., 14., 16., 25., 29.

Decembrī: 7., 17.

 

 

Laimīgākās dienas mīlestībā, naudā un veiksmīgākie skaitļi katrai zīmei

 

Auns

Mīlestība: 4., 20. janvāris un 2., 11. februāris

Nauda: 8., 11. janvāris un 1., 21. februāris

Laimīgie skaitļi: 5, 9, 10, 12, 20, 31

 

 

Vērsis

Mīlestība: 7., 13. janvāris un 12., 14. februāris

Nauda: 1., 21. janvāris un 9., 10., 21., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 6, 7, 9, 13, 21, 29

 

 

Dvīņi

Mīlestība: 11., 17., 19. janvāris un 6., 18., 20. februāris

Nauda: 9., 25. janvāris un 3., 4., 5., 19. februāris

Laimīgie skaitļi: 2, 6, 9, 25, 30, 31

 

 

Vēzis

Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 15., 21. februāris

Nauda: 16., 24. janvāris

Laimīgie skaitļi: 2, 20, 25, 32, 40

 

 

Lauva

Mīlestība: 11., 22. janvāris un 4., 9. februāris

Nauda: 3., 8. janvāris un 13., 17. februāris

Laimīgie skaitļi: 2, 4, 11, 22, 30, 32

 

 

Jaunava

Mīlestība: 7., 12.  janvāris un 23. februāris

Nauda: 8. janvāris un 7. februāris

Laimīgie skaitļi: 3, 4, 13, 14, 29, 30

 

 

Svari

Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 22. februāris

Nauda: 1., 11.,  13. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 11, 13, 20, 26, 35

 

 

Skorpions

Mīlestība: 3. 10., 24. janvāris un 9., 11., 14., 20. februāris

Nauda: 5., 18. janvāris un 7., 14., 22. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 10, 11, 13, 22

 

 

Strēlnieks

Mīlestība: 11. janvāris un 8., 27., 28. februāris

Nauda: 4., 9., 19. februāris

Laimīgie skaitļi: 4, 6, 15, 17, 30, 31

 

 

Mežāzis

Mīlestība: 5., 6., 8., 22. janvāris un 1., 5. februāris

Nauda: 1., 17., 22. janvāris un 7., 8., 21. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 15, 16, 29, 33, 40

 

 

Ūdensvīrs

Mīlestība: 7., 8., 9., 26. janvāris un 2., 8., 12., 18., 21. februāris

Nauda: 3., 11., 17. janvāris un 6., 8., 19., 20., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 8, 10, 11, 29, 40, 42

 

 

Zivis

Mīlestība: 5., 11. janvāris un 5., 8., 16. februāris

Nauda: 5., 7., 12. janvāris un 4., 14., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 5, 6, 11, 12, 20, 31

Sabiedrība

Photo by Sarmad Mughal from Pexels

Ekstremālais karstums beidzies: Sinoptiķi steidz ziņot, kāds laiks gaidāms turpmākajās 7 dienās

  Pēdējās dienās daudzviet bijuši pērkona negaisi, kas vietām atnesa arī ekstremālas lietusgāzes un ļoti spēcīgas...

Izskan jaunas ziņas par estrādes leģendu Laimu Vaikuli

  Svētdien, 27. jūnijā, plkst. 15:00 pēc Rīgas laika sociālajā tīklā VK.ru (Vkontakte) un sociālajā tīklā...

Līgo svētkos mīklaini pazudusi jauna sieviete, lūdz palīdzēt

  Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1991. gadā dzimušo Kristīni Ivanovu, kura...

Jāņos liela nelaime notikusi uz ceļa Vidzemē

  Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 cilvēki un viens gājis...

Brīdina par laiku arī piektdien

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi norāda, ka arī piektdien daudzviet gaidāms spēcīgs pērkona...

Izplatīts ārkārtīgi nopietns brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi izplatījuši sarkano brīdinājumu par spēcīgu pērkona negaisu ceturtdienas...

Horoskopi un Testi

Foto:Flickr.com/llee_wu/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 25. jūnijs

  Veiksmīga diena, lai demonstrētu savas mākslinieciskās prasmes. Ja vēlies kļūt labāks un pozitīvāks, būs daudz...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 24. jūnijs

  Dienas pirmajā pusē nav ieteicam īsi izbraucieni – tie var izvērsties pārāk emocionāli negatīvā aspektā....

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 23. jūnijs

  Iespējams, šodien nāksies krietni vien pasvīst dažādos darbos, kas radīs aizkaitināmību, līdz ar to būs...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 22. jūnijs

Esi piesardzīgs, jo ir skaidrs, ka šajā dienā apkārt valdīs sarkasms, kurš atsevišķos gadījumos var...
Foto:Wall321.com

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 21. jūnijs

  Zvaigznes ikvienu šajā dienā padarīs nedaudz stūrgalvīgāku un spītīgāku kā ierasts gan privātajā, gan sociālajā...
Foto:Pexels.com/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 20. jūnijs

  Šajā dienā ieteicams tomēr ļauties komunikācijai ar apkārtējiem, jo sevišķi svaigā gaisā. Esiet uzmanīgi karstumā!     Auns Auna...

Mājai un Dārzam

Photo by Sarmad Mughal from Pexels

Ekstremālais karstums beidzies: Sinoptiķi steidz ziņot, kāds laiks gaidāms turpmākajās 7 dienās

  Pēdējās dienās daudzviet bijuši pērkona negaisi, kas vietām atnesa arī ekstremālas lietusgāzes un ļoti spēcīgas...

Brīdina par laiku arī piektdien

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi norāda, ka arī piektdien daudzviet gaidāms spēcīgs pērkona...

Izplatīts ārkārtīgi nopietns brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi izplatījuši sarkano brīdinājumu par spēcīgu pērkona negaisu ceturtdienas...