Katrs gads no jauna iezīmējas zvaigznēs gada, mēneša, nedēļas un pat dienas plaknē. Nu ir zināmas tās dienas, kurās īpaši veiksies dažādās jomās, kā arī tās, kurās vajadzētu būt piesardzīgākam.

 

Vispārējais gada kalendārs visām zīmēm

Skaidrojumi:

Se (Sensho) – Veiksme rīta pusē, bet ne tik veiksmīga vakarpuse

To (Tomobiki) – Veiksme visas dienas garumā, izņemot pusdienlaiku

Sm (Sakimake) – Neveiksmīgs rīts, bet veiksmīga pēcpusdiena

Bu (Butsumetsu) – Visa diena neveiksmīga

Ta (Taian) – Visa diena veiksmīga

Sk (Shakku) – Neveiksmīga visa diena, izņemot pusdienlaiku

 

 

 

Kopējais labvēlīgo dienu saraksts visām zīmēm

Labākās dienas, lai raktu mājai pamatus:

Janvārī: 1.,

Februārī: 3., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 19., 22., 24., 25.

Martā: 3., 7., 10., 11., 17., 19., 20., 23., 28., 31.

Aprīlī: 1., 3., 4., 5., 26., 28.

Maijā: 1., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 29., 30.

Jūnijā: 1., 2., 4., 6., 8., 11., 12., 15., 17., 18., 20., 23., 27., 29.

Jūlijā: 5., 6., 22., 31.

Augustā: 2., 3., 5., 7., 9., 12., 16., 18., 24., 28., 29., 30.

Septembrī: 2., 5., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.

Oktobrī: 4., 7., 28.

Novembrī: 7., 11., 13., 16., 18., 19., 23., 25., 28., 30.

Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 14., 15., 20., 21., 23., 24., 27.

 

 

Labākās dienas, lai būvētu māju:

Janvārī: 13.

Februārī: 22.

Martā: 22.

Aprīlī: 3., 7., 11., 14., 22.

Maijā: 5., 17., 21.

Jūnijā: 12., 23.

Jūlijā: 10., 11., 12., 14., 21., 27.

Augustā: 9., 12., 24.

Septembrī: nav

Oktobrī: 9., 21.

Novembrī: 16., 19.

Decembrī: 11., 12., 14., 15., 18., 20.

 

 

Labākās dienas, lai dekorētu un labiekārtotu mājokli:

Janvārī: 1., 4., 10.

Februārī: 3., 8., 10., 12., 19., 22., 24.

Martā: 3., 10., 11., 17., 19., 20., 22., 23., 28.

Aprīlī: 3., 4., 5., 26.

Maijā: 5., 6., 14., 21., 23., 30.

Jūnijā: 6., 8., 9., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 27.

Jūlijā: 6., 14., 22.

Augustā: 7., 9., 12., 16., 18., 24., 29.

Septembrī: 2., 3., 9., 13., 15., 18., 21., 22., 25., 27., 30.

Oktobrī: 9., 10., 28., 29.

Novembrī: 7., 8., 11., 16., 18., 19., 28., 30.

Decembrī: 1., 4., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 30.

 

 

Labākās dienas, lai pārceltos:

Janvārī: 1., 3., 4., 10., 13., 22., 26.

Februārī: 3., 8., 10., 12., 16., 19., 24.

Martā: 4., 5., 10., 16., 17., 20., 22., 28.

Aprīlī: 3., 7., 16.

Maijā: 1., 6., 8., 12., 14., 16., 17., 26., 29., 30.

Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 12., 17., 18., 21., 23., 29., 30.

Jūlijā: 3., 5., 6., 9., 11., 16., 18., 21., 22., 27.

Augustā: 2., 3., 5., 8., 12., 16., 23., 24., 29., 31.

Septembrī: 3., 5., 9., 10., 13., 15., 16., 18., 21., 22., 25., 27.

Oktobrī: 7., 8., 10., 11., 14., 17., 19., 21., 22., 29.

Novembrī: 7., 8., 16., 18., 19., 20., 22., 30.

Decembrī: 1., 4., 9., 11., 14., 15., 18., 21., 27., 29., 30.

 

 

Labākās dienas līgumu parakstīšanai:

Janvārī: 11., 16., 19., 20., 22., 23.

Februārī: 3., 15., 16., 25., 26.

Martā: 7., 9., 11., 12., 14., 15., 16., 20., 24., 26.

Aprīlī: 1., 16., 28.

Maijā: 5., 9., 11., 21.

Jūnijā: 4., 8., 11., 15., 21.

Jūlijā: 9., 16., 18., 21., 28.

Augustā: 5., 15., 16., 17., 27., 29., 30.

Septembrī: 10., 16., 18., 21., 30.

Oktobrī: 4., 11., 16., 17., 21., 23., 26., 29.

Novembrī: 7., 18., 19., 23., 30.

Decembrī: 5., 11., 17., 24.

 

 

Labākās dienas, lai satiktos ar radiniekiem un draugiem:

Janvārī: 7., 9., 13., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 28., 31.

Februārī: 5., 12., 13., 15., 17., 20., 27., 28.

Martā: 3., 12., 14., 15., 19., 24., 26.

Aprīlī: 7., 8., 19., 20., 28.

Maijā: 2., 11., 13., 15., 18., 21., 23.

Jūnijā: 17., 20., 23., 27.

Jūlijā: 2., 9., 10., 11., 18., 21., 24., 26., 17.

Augustā: 10., 17., 18., 22.

Septembrī: 3., 12., 24., 30.

Oktobrī: 1., 5., 11., 16., 17., 21., 22., 23., 26., 28., 29.

Novembrī: 4., 11., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 26., 28., 29., 30.

Decembrī: 1., 5., 11., 12., 18., 23., 24.

 

 

Labākās dienas kaut kā atvēršanai/atklāšanai:

Janvārī: 16., 19., 22.

Februārī: 10., 13., 16., 19., 22., 25.

Martā: 14., 16., 20., 26.

Aprīlī: 1., 8., 16., 22., 26., 28.

Maijā: 2., 4., 5., 9., 11., 21., 26., 29.

Jūnijā: 2., 9., 15., 21., 27.

Jūlijā: 3., 5., 9., 16., 21., 26.

Augustā: 2., 3., 5., 15., 16., 17., 18., 27., 28., 29., 30.

Septembrī: 10., 16., 18., 22., 27., 28., 30.

Oktobrī: 3., 4., 11., 17., 21., 22., 23., 26., 29.

Novembrī: 13., 18., 19., 30.

Decembrī: 5., 11., 24.

 

 

Labākās dienas ceļošanai:

Janvārī: 3., 4., 11., 23., 26.

Februārī: 1., 4., 8., 10., 12., 13., 16., 20., 25., 28.

Martā: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 20., 22., 31.

Aprīlī: 5., 8., 11., 16., 18., 20., 28., 30.

Maijā:5., 6., 8., 11., 12., 23., 26., 28., 29.

Jūnijā: 1., 3., 5., 7., 8., 11., 12., 14., 20., 21., 23., 26., 29.

Jūlijā:2., 3., 5., 6., 11., 14., 16., 21., 22., 28.

Augustā: 2., 3., 7., 8., 12., 18., 20., 23., 27., 30.

Septembrī: 1., 3., 9., 13., 14., 15., 16., 18., 25., 26., 27., 30.

Oktobrī: 3., 9., 10., 14., 17., 19., 22., 29.

Novembrī: 7., 8., 13., 15., 16., 18., 19., 25., 28., 30.

Decembrī: 4., 9., 11., 14., 18., 23., 29., 30.

 

 

Labākās dienas, lai saderinātos:

Janvārī: 1., 7., 13., 18., 19., 22., 23., 28.

Februārī: 1., 3., 8., 10., 12., 13., 15., 19., 20., 24., 25., 28.

Martā: 1., 3., 4., 7., 10., 16., 20., 26., 28., 31.

Aprīlī:1., 3., 4., 8., 11., 14., 16., 20., 23., 26., 28.

Maijā: 1., 6., 8., 9., 11., 14., 15., 18., 23., 26., 29., 30.

Jūnijā: 1., 2., 3., 4., 9., 11., 12., 15.

Jūlijā: 2., 3., 5., 6., 10., 11., 12., 18., 21., 22., 31.

Augustā: 2., 3., 8., 12., 15., 17., 18., 23., 24., 28., 29., 30.

Septembrī: 2., 3., 9., 10., 15., 21., 22., 27., 30.

Oktobrī: 3., 11., 14., 16., 17., 19., 21., 28., 29., 31.

Novembrī: 7., 8., 11., 18., 19., 20., 22., 23., 26., 28., 30.

Decembrī: 1., 2., 4., 5., 11., 12., 15., 18., 20., 21., 23., 26., 27.

 

 

Labākās dienas kāzām:

Janvārī: 1., 10., 11., 13., 18., 23., 24., 26.

Februārī: 4., 7., 8., 13., 19., 20., 22., 25., 28.

Martā: 4., 5., 10., 15., 16., 19., 21., 24., 27., 28.

Aprīlī: 3., 7., 8., 16., 20., 28., 30.

Maijā: 6., 8., 11., 12., 14., 15., 18., 23., 26., 28., 29., 30.

Jūnijā: 1., 3., 5., 6., 8., 11., 14., 18., 20., 21., 26., 29.

Jūlijā: 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 21., 24., 27., 28., 29.

Augustā: 2., 3., 5., 8., 10., 12., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 24., 27., 29., 30., 31.

Septembrī: 1., 5., 9., 10., 15., 18., 22., 23., 25., 30.

Oktobrī: 3., 5., 7., 8., 14., 17., 19., 21., 28., 29., 31.

Novembrī: 1., 7., 8., 16., 20., 22., 26., 28.

Decembrī: 2., 14., 15., 23., 27.

 

 

Labākās dienas matu griešanai:

Janvārī: 14., 26.

Februārī: 9., 17.

Martā: 8., 9., 14., 21., 29.

Aprīlī: 19.

Maijā: 23.

Jūnijā: 10., 22.

Jūlijā: 19.

Augustā: 10., 11., 21.

Septembrī: 28.

Oktobrī: 20., 23.

Novembrī: 3., 14., 16., 25., 29.

Decembrī: 7., 17.

 

 

Laimīgākās dienas mīlestībā, naudā un veiksmīgākie skaitļi katrai zīmei

 

Auns

Mīlestība: 4., 20. janvāris un 2., 11. februāris

Nauda: 8., 11. janvāris un 1., 21. februāris

Laimīgie skaitļi: 5, 9, 10, 12, 20, 31

 

 

Vērsis

Mīlestība: 7., 13. janvāris un 12., 14. februāris

Nauda: 1., 21. janvāris un 9., 10., 21., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 6, 7, 9, 13, 21, 29

 

 

Dvīņi

Mīlestība: 11., 17., 19. janvāris un 6., 18., 20. februāris

Nauda: 9., 25. janvāris un 3., 4., 5., 19. februāris

Laimīgie skaitļi: 2, 6, 9, 25, 30, 31

 

 

Vēzis

Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 15., 21. februāris

Nauda: 16., 24. janvāris

Laimīgie skaitļi: 2, 20, 25, 32, 40

 

 

Lauva

Mīlestība: 11., 22. janvāris un 4., 9. februāris

Nauda: 3., 8. janvāris un 13., 17. februāris

Laimīgie skaitļi: 2, 4, 11, 22, 30, 32

 

 

Jaunava

Mīlestība: 7., 12.  janvāris un 23. februāris

Nauda: 8. janvāris un 7. februāris

Laimīgie skaitļi: 3, 4, 13, 14, 29, 30

 

 

Svari

Mīlestība: 8., 11. janvāris un 5., 22. februāris

Nauda: 1., 11.,  13. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 11, 13, 20, 26, 35

 

 

Skorpions

Mīlestība: 3. 10., 24. janvāris un 9., 11., 14., 20. februāris

Nauda: 5., 18. janvāris un 7., 14., 22. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 10, 11, 13, 22

 

 

Strēlnieks

Mīlestība: 11. janvāris un 8., 27., 28. februāris

Nauda: 4., 9., 19. februāris

Laimīgie skaitļi: 4, 6, 15, 17, 30, 31

 

 

Mežāzis

Mīlestība: 5., 6., 8., 22. janvāris un 1., 5. februāris

Nauda: 1., 17., 22. janvāris un 7., 8., 21. februāris

Laimīgie skaitļi: 9, 15, 16, 29, 33, 40

 

 

Ūdensvīrs

Mīlestība: 7., 8., 9., 26. janvāris un 2., 8., 12., 18., 21. februāris

Nauda: 3., 11., 17. janvāris un 6., 8., 19., 20., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 8, 10, 11, 29, 40, 42

 

 

Zivis

Mīlestība: 5., 11. janvāris un 5., 8., 16. februāris

Nauda: 5., 7., 12. janvāris un 4., 14., 25. februāris

Laimīgie skaitļi: 5, 6, 11, 12, 20, 31

Sabiedrība

Izplatīts brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi brīdina par laiku svētdienas vakarā. 17.01.2021. vakarā Latvijas dienvidu...

Liepājas pusē mājsēdes naktī “tēlo muļķīšus” un nopelna milzīgu sodu

  Mājsēdes kontroles laikā naktī no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz pulksten 05.00 Valsts...
Foto:Flickr.com/Grigory Gusev/CC

Latvijā stiprākais sals pēdējos gados, bet kas gaidāms turpmāk? Prognoze 7 dienām

Tuvākajās dienās vēl saglabāsies ziemai raksturīgi laika apstākļi - diennakts tumšajās stundās termometra stabiņam vietām...
NMPD

Sestdien mazāk testu, vēl 567 Covid-19 gadījumi un 17 mirušie; 1136 cilvēki slimnīcās

  Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) svētdien vēsta, ka aizvadītajā diennaktī konstatēti vēl 567 jauni...

VIDEO: Komandantstundas pārkāpējs caur Iļģuciema pagalmiem laižas no policijas

  Komandantstunda jeb tā sauktā mājsēde ir spēkā arī šajā nedēļas nogalē, un tas nozīmē, ka...

Gaidāma aukstākā nakts pēdējos gados: Zināms, kur sals būs visstiprākais

  Sinoptiķis Jānis Trallis stāsta, ka nakts uz svētdienu būs aukstākā pēdējo gadu laikā, salam vietām...

Horoskopi un Testi

Foto:Flickr.com/Susanne Nilsson/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 18. janvāris

  Visiem šodien vajadzētu uzmanīgi izvērtēt, kādās aktivitātēs ņemt dalību. Visu zīmju pārstāvjiem šodien jāraugās, lai...
Foto:Carynmirriamgoldberg.com;Meteo.lv

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 17. janvāris

  Auns Auns kā vienmēr savā elementā – drosmīgs, entuziasma un ugunības pilns. Diemžēl šodien sliktā nozīmē....
Foto:Flickr.com/Tundra Ice/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 16. janvāris

  Auns Ļoti iespējams, ka vakar un aizvakar izdarīts tik daudz, ka Auns šodien varētu vēlēties...

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 15. janvāris

Izmanto šo dienu, lai pabeigtu kādus iekavējušos darbus. Jo īpaši tādus, kas parasti tev šķiet...
Foto:Flickr.com/Snowshoe Photography/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 14. janvāris

  Vairums ļaužu šodien varētu sevī saskatīt lielāku pārliecību par sevi un lojalitāti. Izmanto šīs labās...
Foto:Pexels.com/CC

Tavs horoskops veiksmīgai dienai – 13. janvāris

  Izmanto šodien valdošās pozitīvās enerģijas, sabiedriskumu, draudzīgumu un uzticību, lai veidotu un stiprinātu attiecības gan...

Mājai un Dārzam

Izplatīts brīdinājums par laiku tuvākajās stundās

  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi brīdina par laiku svētdienas vakarā. 17.01.2021. vakarā Latvijas dienvidu...
Foto:Flickr.com/Grigory Gusev/CC

Latvijā stiprākais sals pēdējos gados, bet kas gaidāms turpmāk? Prognoze 7 dienām

Tuvākajās dienās vēl saglabāsies ziemai raksturīgi laika apstākļi - diennakts tumšajās stundās termometra stabiņam vietām...

Gaidāma aukstākā nakts pēdējos gados: Zināms, kur sals būs visstiprākais

  Sinoptiķis Jānis Trallis stāsta, ka nakts uz svētdienu būs aukstākā pēdējo gadu laikā, salam vietām...