Lūk, senie maģiskie simboli – rūnas, simboli tavam ne tikai fiziskajam, bet arī zemapziņas, apziņas un virsapziņas spēkam!

Rūnas ir ģermāņu tautu īpašas rakstu zīmes. Šis nosaukums cēlies no senskandināvu vārda rūn – noslēpums. Izmanto tās savu vēlmju akcentēšanai, papildus spēkam, lai sasniegtu vēlamo, kā arī savai aizsardzībai.

 

RŪNA: ASS

ass

SKAIDROJUMS: veiksmes simbols, simbolizē veiksmi, kas atnāk negaidīti – kā laimīgs gadījums. Labvēlīga radošajiem cilvēkiem, sekmē jaunu ideju rašanos un zaudētas iedvesmas atgūšanu. Ass īpaši efektīvs ir personīgo attiecību sfērā – uzlabo, harmonizē saistības, tāpēc ieteicama visiem, kuriem ir grūtības saskarsmē. Tā palīdz tiem, kuri meklē iespējas savu talantu un spēju attīstīšanā, zināšanu paplašināšanā. Ja tev trūkst dzīvības enerģijas, tad tev nepieciešama tieši šī rūna, jo tā attīsta prasmi smelties spēkus ne tikai ārējā pasaulē, bet arī iekšējā potenciālā, jo visvarenākais resurss, ko cilvēks var iedarbināt, ir viņš pats!

 

RŪNA: BJARKA

bjarka

SKAIDROJUMS: simbolizē sievišķo spēku, sievišķību, radīšanu, maigumu un auglību. Šīs rūnas dziedinošā enerģija sekmēs iekšējo spēku saglabāšanu un atjaunošanu. Tā palīdzēs izveidot un nostiprināt tuvas attiecības, iemācīs būt līdzjūtīgākam un gādīgākam, it īpaši attiecībās ar vistuvākajiem – ģimeni.

 

RŪNA: DAGAZS

dagazs

SKAIDROJUMS: Atmodas un rītausmas simbols. Šī rūna palīdzēs vieglāk un ātrāk pabeigt iesākto darbu, gūstot maksimāli efektīvu rezultātu, it īpaši tad, ja esat iztērējis daudz fiziskās un garīgās enerģijas. Dagazs personificē arī balvu par darbu.

 

RŪNA: E

e

SKAIDROJUMS: Simbolizē viedumu, kas iegūstams saskarsmē gan ar citiem cilvēkiem, gan ar darbu. Ar šīs rūnas atbalstu tu spēsi produktīvi atrisināt uzdevumus, stabilizēt draudzības un mīlestības saites, attīstīt saskarsmes iemaņas un nezaudēt paškontroli.

 

RŪNA: FE

fe

SKAIDROJUMS: šī rūna cilvēkam sniedz kosmisko atbalstu, nodod debesu spīdekļu enerģiju – iekšējās pasaules uzturēšanai un harmonizēšanai. Fe palīdz saglabāt motivāciju, gūt prieku no veicamā darba, sekmīgi turpināt iesākto un panākt rezultātu, kas tevi apmierina. Izplatīta šīs rūnas nozīme ir – bagātība, taču vairāk garīga, ne materiāla.

 

RŪNA: GIFU

gifu

SKAIDROJUMS: šai rūnai piemīt milzīgs spēks, jo tā dāvā cilvēkam visvērtīgāko – laiku! Gifu saasinās tavu laika izjūtu, iemācīs katru sekundi izmantot sev par labu. Plašākā nozīmē šī rūna māca dāsni dot un pretī saņemt vēl vairāk, tērēt naudu, taču ar prātu, lai tēriņi pārtaptu par izdevīgiem kapitālieguldījumiem.  Turklāt Gifu palīdzēs tikt galā ar aizvainojumu un nepamatotu vainas apziņu, kā arī sekmēs personisko attiecību veidošanos un nostarpināšanos.

 

RŪNA: HAGALS

hagals

SKAIDROJUMS: Simbolizē pārmaiņas uz labu, kārtību un organizētību, palīdz cilvēkam koncentrēties, precizēt mērķi un rast ceļus tā sasniegšanai. Šī rūna attīsta intuīciju, rosina, kā pareizi izskaidrot savas priekšnojautas, sapņus un apskaidrības brīžus, palīdz atbrīvoties no citu cilvēku nomācošās ietekmes un māca kļūt neatkarīgam.

 

RŪNA: INGS

Rune-Ing

SKAIDROJUMS: Simbolizē spēku, kas tiek uzkrāts rezervei un izmantots kritiskā situācijā, kā arī tad, kad cilvēkam jāpaaugstina pašnovērtējums, jāstiprina ticība paša spēkiem, lai sagrautu vecos stereotipus un saņemtu drosmi mainīt savu dzīvi, pārejot uz citu savu spēju un iemaņu lietojuma sfēru. Tāpat šī rūna sekmē cilvēka prasmi ietekmēt apkārtējos nevis ar agresiju, bet gan ar personības iekšējo spēku.

 

RŪNA: ISS

iss

SKAIDROJUMS: Personificē kontroles spēku – pašam pār sevi. Stipras gribas, drošsirdības, stabilitātes, saprātīgas spriešanas, uzmanības koncentrēšanas simbols. Šīs rūnas enerģija procesu nepaātrina, bet pat vēl aizkavē. Cita šī senā simbola īpatnība – vēlmju piepildīšana. Iss palīdzēs taviem sapņiem, taču, ja tie ir reāli un principā īstenojami, pāriet no virtuālās sfēras uz reālo.

 

RŪNA: JARA

jara

SKAIDROJUMS: Pēc savas būtības ir vistuvāk iņ un jan koncepcijai – nepārtrauktas kustības, cikliskuma, savstarpējas papildināšanas simbols. Rūna sekmē dabiskas pārmaiņas, cilvēka spēju izpausmi visvajadzīgākajā brīdī. Ja tava rīcība nekaitē citiem cilvēkiem, uzsāktais dos gaidīto rezultātu. Jara māca arī pacietību, veicina pagātnes mācībstundu izprašanu.           

 

RŪNA: JO

jo

SKAIDROJUMS: Simbolizē fizisko un garīgo dzīvi, dvēseles nemirstību un ilgu fizisko mūžu. To var uzskatīt par veselības rūnu, kas īpaši pozitīvi ietekmē mugurkaulu. Ja izraudzīsies šo seno simbolu, tava veselība jūtami uzlabosies un visdrosmīgākajām iecerēm radīsies vislabākais iemiesojums. Arī tad, kad tevi vajā bezcerības sajūta, bailes no slimības un nāves, Jo spēks sēs sirdī cerību, atpestīs no bažām, uzlabos iekšējo ievirzi un aktivizēs tavas apslēptās rezerves.

 

RŪNA: KENS

kens

SKAIDROJUMS: Apskaidrības rūna, kas cilvēkam palīdz ieraudzīt notikumus citā gaismā un nodrošina domas skaidrību, aktivitāti un entuziasmu. Kens sekmē analītiskās spējas, liekot domāt un rīkoties konstruktīvi. Šī rūna ir īpaši vērtīgs cilvēkiem, kuru elements ir uguns, bet būs noderīga arī tiem, kuriem, uzsākot kādu riskantu pasākumu, nepieciešama aizsardzība un atbalsts.

 

RŪNA: LAGU

lagu

SKAIDROJUMS: Rūna, kas nes dzīvības enerģiju. Tā nav tikai tava iekšējā potenciāla simbols, bet arī realizētā potenciālā enerģija. Ar Lagu palīdzību tu bez problēmām iekļausies jaunā ritmā, kas saistīts ar dzīves apstākļu maiņu, viegli piemērosies šiem apstākļiem, gūsi maksimālu labumu no praktiskās pieredzes, tiksi skaidrībā par savām emocijām, vēlmēm un pārdzīvojumiem.

 

RŪNA: MADRS

mads

SKAIDROJUMS: Simbolizē pašpilnveidošanos. Rūna sekmē pašrealizāciju, intelekta un intuīcijas attīstīšanos, draudzības un mīlestības saikņu veidošanos, savstarpēji izdevīgu sadarbību. Madrs sniedz motivāciju gadījumos, kad uzdevumi šķiet nebūtiski, bet darbs – neperspektīvs, un šī rūna būs neaizstājama tad, kad meklēsi darbalauku saviem talantiem vai tieksies atklāt savas apslēptās dotības.

 

RŪNA: NĪDS

niids

SKAIDROJUMS: Tā ir rūna, kas dod spēku uzveikt stresu, atjauno optimismu, dara cilvēku izlēmīgu un palīdz tikt galā ar visiem šķēršļiem, jo rūnas devīze ir – Neiesējamais ir iespējams! Tā arī pastiprina izvēles enerģiju, tādejādi palīdzot izlemt, ko iesākt tālāk, kad atrodies dzīves krustcelēs.

 

RŪNA: ODALS

odals

SKAIDROJUMS: Cilvēkam paver iespēju atklāt savus iedzimtos talantus un realizēt tos praksē, kā arī sekmē pašas personības iekšējās kārtības un harmonijas uzturēšanu. Būdama praktiska rūna, tā veicina īpašuma iegādi.

 

RŪNA: OLGIZS

olgizs

SKAIDROJUMS: Ir dievišķā vieduma nesējs, sūtnis starp debesīm un zemi. Rūna stiprina gara spēku, uztur ticību, aktivizē organisma aizsargspēkus, rada ap cilvēku aizsargapvalku, padarot mazāk vārīgu pret negatīvo enerģiju iedarbību.

 

RŪNA: PETRA

petra

SKAIDROJUMS: Simbolizē dzīvotspēju, liek cilvēkam izzināt pašam sevi, atbrīvoties no aplamiem priekšstatiem par savu raksturu un nebaidīties no pārmaiņām, palīdz iegūt spēku, kas nepieciešams, lai atklātu savus talantus, attīstītu idejas un realizētu plānus.

 

RŪNA: REIDS

reids

SKAIDROJUMS: Apzīmē kustību, skaidru virzību uz mērķi, kontroli pār notikumu gaitu, kā arī gudrību, drošsirdību, precīzu aprēķinu un pārdomātu ikvienu darbību. Reidu dēvē arī par droša rezultāta rūnu, jo tā kopumā sekmē to, ka cilvēks iegūst varu pār savu dzīvi, uzņemoties atbildību un virzot dzīvi tieši tajā gultnē, kādu pats izvēlējies. Šis senais simbols ir noderīgs cilvēkiem, kuri pastāvīgi izjūt laika trūkumu, bieži vien neprot sevi kontrolēt. Šī rūna ir arī spēcīga aizsardzība ceļojumu laikā.

 

RŪNA: SOL

60px-Long-branch_Sol

SKAIDROJUMS: Šī rūna nes sevī Saules enerģiju, kas piepilda cilvēka eksistenci un uztur spēkus. Rūna Sol cilvēku apskaidro un iedvesmo, dāvājot viņam iespēju skatīt lietas to īstajā gaismā, paraudzīties daudzus soļus uz priekšu un izstrādāt turpmākās rīcības stratēģiju. Rūnai ir arī ļoti liela nozīme cilvēka veselībā, tāpēc, ja veic kādas operācijas, neliedz sev papildus atbalstu, ko tā sniedz.

 

RŪNA: TERSS

tr

SKAIDROJUMS: Šī rūna nevis vienkārši personificē spēku, bet gan palīdz virzīt to uz šķēršļu novērošanu, turklāt šie šķēršļi tiek burtiski izcirsti – ne jau velti rūnas atveids atgādina cirvja veidolu. Tāpēc nemeklē rūnas palīdzību gadījumos, kad tavā ceļā stāv cilvēks! Ja vērsīsi šo graujošo spēku pret otru, skaidas trāpīs tev pašam! Rūna nav ieteicama agresīvas dabas cilvēkiem, jo tai piemīt rupja, skarba, aktīva vīrišķā enerģija.

 

RŪNA: TIRS

tirss

SKAIDROJUMS: Simbolizē vīrišķo spēku, drošsirdību un godu. Šīs rūnas enerģija vairos cilvēka drosmi iet pa paša izraudzīto ceļu, palīdzēs nezaudēt spēkus un modrību visdažādāko šķēršļu pārvarēšanā un liks pareizi izraudzīties līdzekļus mērķa sasniegšanai, ļaus ar godu izkļūt no jebkura konflikta.

 

RŪNA: UR

ur

SKAIDROJUMS: Šī rūna nozīmē pretstatu vienību un mijiedarbi un ir tuva ķīniešu iņ un jan jēdzienam. Rūna Ur ir telpa starp divām pretišķībām, kurā darbojas pievilkšanās un saplūsmes enerģijas spēki, kas jebkuram notikumam palīdz īstenoties. Šai rūnai piemīt spēja pievilkt Kosmosa dzīvības enerģiju, kas formai palīdz iegūt saturu, bet iecerei – īstenoties. Ur simbolizē neierobežotas iespējas un pārmaiņas dzīvē, ietekmē ārējos apstākļus tā, lai tie veidotos tev par labu. Senais simbols stiprina ticību sev, rosina darbīgu aktivitāti, sekmē jaunu ieceru veidošanos, ideju un plānu īstenošanu, tāpēc šī rūna ir īpaši derīga radošo profesiju pārstāvjiem.

 

RŪNA: VINJA

terss

SKAIDROJUMS: Šī rūna ir visu iemīlējušos talismans, kas ne vien sargā mīlestību, bet arī rada iespēju izjust jūtu kulmināciju. Ar šo rūnu ikviens iegūs laimi, plauksmi un labklājību, spēs nolīdzināt nesaskaņas personiskajā sfērā. Rūnu uzskata arī par vēlmju piepildītāju, gluži kā pasaku feju vai burvi, jo Vinjā slēpjas tāda daudzuma un kvalitātes enerģija, kas sekmē vēlmju piepildīšanos.

 

RŪNA: LIKTEŅA RŪNA

lktenja runa

SKAIDROJUMS: noderēs tad, kad negaidīti atrodies spēja likteņa pavērsiena priekšā: rūna stiprinās tavu ticību, drosmi un apņēmību, palīdzēs pareizi un precīzi reaģēt uz notikumiem un novērtēt tos.

 

Izmanto šīs senās, spēcīgās zīmes savā labā!

Iepriekšējais raksts5 labi padomi iesācējiem būvniecībā
Nākamais rakstsSlikta ziņa ātro kredītu cienītājiem